Ilmalämmitys

Huonekohtainen ilmalämmitys on paras ratkaisu matalaenergia- ja passiivitaloihin. Älykäs, huonekohtaiseen ilmalämmitykseen tarkoitettu ECO-sarja tarjoaa energiatehokkaan ratkaisun passiivitalojen tarpeenmukaiseen lämmitykseen.

Alan johtavien toimijoiden kanssa yhteistyössä kehitetyssä tuotesarjassa on kiinnitetty erityishuomiota säätöön, lämpöviihtyvyyteen ja Ekosuunnittelu direktiivin ehtojen täyttymiseen. Käyttäjä saa samasta päätelaitteesta sekä ilmanlämmittimen että laadukkaan ja tyylikkään tuloilmahajottajan.

Huippulaatuinen tuotevalikoima

ECO ilmalämmitysjärjestelmä kattaa ECO-W ja ECO-F -seinähajottajat, ECO-C kattohajottajan sekä käyttäjäystävällisen huonesäätimen, ECO-T:n. Design ja luotettavuus ovat olleet ECO-sarjan kehittämisen lähtökohtia.

Helppokäyttöisen diginäytön avulla käyttäjän on helppo säätää esim. lämpötilaa koton/poissa- statusta tai ohjelmoida lämpötilan ajastus viikkokellon avulla.


Tilan rakenteet eivät rajoita laitteiston toimintaa. Suuremmissa tiloissa, missä tarvitaan enemmän lämmitystehoa ja useampi ECO-ilmanlämmitin, voidaan ohjaus kuitenkin hoitaa keskitetysti yhdellä ECO-T -säätimellä.

Lisäksi ajastus- ja etäohjausmahdollisuudet taloautomaatiosta tuovat varmuutta ilmalämmityksen tarpeenmukaisuuteen. Digitaalinen laitteisto sisältää helpon integrointimahdollisuuden taloautomaatiojärjestelmiin Modbusin avulla.

Ympäristöystävällinen ja kustannustehokas lämmitysratkaisu

ECO-ilmalämmitysjärjestelmä sopii tarpeenmukaiseen sisätilojen lämmitykseen passiivitaloissa sekä täyttää ekosuunnitteludirektiivin ja  -lain vaatimukset energiatehokkaille lämmityslaitteistoille.
Alla olevassa kuvassa ECO-järjestelmä laskee tuloilman lämpötilaa, kun 500W lämpökuorma tuodaan huoneeseen. Kuitenkin vihreällä kuvattu huoneilman lämpötila pysyy koko ajan halutussa 20 Celsius-asteessa.


Järjestelmän myötä tila ei tarvitse ilmanvaihtolaitteiston lisäksi patteria tai muuta lämmitysmuotoa. Tämän lisäksi ECO-järjestelmän huonekohtaiset lämpötilan säätömahdollisuudet ovat täysin omaa luokkaansa. Kosteisiin tiloihin suosittelemme kuitenkin lattialämmitystä tehostamaan pintojen kuivumista.

Tarpeenmukainen ja terveellinen sisäilma ovat osa Sisäilmaston muutos -missiotamme. Teemat ovat olleet mukana ECO-sarjan kehittämisessä ja markkinoille tuomisessa.

Ilmalämmitystuotteet