Rasvanpoiston tehokkuus

Ammattikeittiöissä huuvien mekaanisten erottimien läpi kulkeutuu kanavistoon normaaliolosuhteissa runsaasti rasvaa. 

Kerääntyvän rasvan johdosta lämmöntalteenoton hyödyntäminen on haastavaa ja kanavistoja on myös nuohottava säännöllisesti. Hyödynnettäessä CleanMaster®-puhdistusteknologiaa, päästään rasvanerotusasteessa yli 98% tehokkuuteen ja teknologia huolehtii samalla myös poistoilman desinfioinnista.

Kaaviossa on kuvattuna keskimääräisen ammattikeittiön huuvien päästöjakauma keittiölaitteiden mitoitusilmamäärillä.