LVI-työselostus päätelaitteille ja katoksille

LVI-työselostuksestamme löydät kaikki tarvittavat vaatimukset päätelaitteisiimme liittyen yhdessä paketissa. Lataa täältä myös PDF-versio työselostuksesta.

G3432 Ulkosäleiköt ja ulkoilmalaitteet


Lumisuojat, ilmanvaihtokatokset, yhdistelmälaitteet ja ulospuhallussuuttimet tulee olla pintakäsitelty siten, että ne ovat ilmastorasitusluokan C4 kestäviä. Laitteet on liitettävä rakenteisiin ja kanavistoon siten, että ne kestävät sekä laitteen että ympäröivien olosuhteiden aiheuttaman rasituksen.

Kansilevyjen tulee kestää katoksen paino. Läpivienneissä erityisesti huomioitava liitäntöjen tiiveys ja laitteiden tuenta painumien estämiseksi. Sadepeltiliitokselliset katokset ovat tehdasvalmisteisia.

Yhdistelmätuotteissa, jossa on sekä ilman sisäänotto että jäteilman ulospuhallus, tulee ulkosäleikön vedenerotuskyvyn olla testattu standardin SFS-EN 13030:2001 mukaisesti. Säleikön erotuskyky sadevedelle tulee olla vähintään 97,0% koko suunnitellulla ilmavirta-alueella.

Ulospuhallussuuttimien värin määrittelee arkkitehti.

Laitteiden valmistusmateriaali on metallia, jotta ne kestävät ulkoilman rasitukset rikkoutumatta.

G3327 Liitäntä- ja vaimennuslaatikot


Liitäntälaatikoiden säätölevyn on oltava irrotettavissa kanaviston nuohouksen ajaksi ilman, että säätöarvo muuttuu. Liitäntä- ja vaimennuslaatikoiden äänenvaimennusmateriaalin on oltava allergiavapaata.  


G3400.10 Päätelaitteiden perusvaatimukset


Tuloilmalaitteiden hajotuskuviot ovat tietokonemallinnettuja.

Päätelaitteiden, joissa on suunnattavat suuttimet, tulee suuttimien olla helposti puhtaana pidettäviä. Päätelaitteisiin asetettujen säätöjen tulee säilyä muuttumattomina tuotteen elinkaaren ajan.

Päätelaitteet ovat polttomaalattuja.

Alaslasketun katon päätelaitteissa tulee olla vähintään 10mm portaaton sivuttaissäätövara, jotta päätelaiteet eivät aiheuta jännitteitä alakattorunkoon. Päätelaitteen tulee sopia alakattorungon tyyppiin (T-lista/Piilokannatin).

Piennopeuslaitteiden heittokuvio tulee olla suunnattavissa. 

Suutinkanavien ilmavirransäätimet ja vaimennusosat tulee olla mittauksin todennettu toimiviksi suutinkanavien kanssa. Iris-tyyppisen kuristavien ilmavirtasäätimien käyttämistä säätöön on näissä tapauksissa vältettävä.  

Rakentamismääräyskokoelman osa E7 määritteleminä savunrajoittimina toimivien päätelaitteiden tulee täyttää niille asetetut erityisvaatimukset. Vaatimusten tulee olla todennettavissa virtaus/painehäviöehdon, tiiveyden, palonkeston ja vuotoilmavirran osalta. Laitteet tulee asentaa valmistajan asennusohjeen mukaisesti.

Asennustodistus tulee täyttää ohjeiden mukaisesti.


G04.20 Vaihtokelpoisuus toteutettavissa LVI-järjestelmissä.


Mikäli tuote halutaan vaihtaa toiseen vastaavaan tuotteeseen, on sille myös esitettävä vastaava, luotettava CFD-pohjainen mallinnus, tilojen tuloilmalaitteiden hajotuskuvioista ja toiminnasta eri toimintapisteissä. Vertailussa on esitettävä myös vaihdon aiheuttamat muutokset puhtaanapitoon ja huollettavuuteen.