Prosessiteollisuuden ilmanpuhdistus

Ilmanpuhdistimet teollisuuden erityisongelmiin.

Ilmanpuhdistimet on suunniteltu erittäin vaativiin olosuhteisiin suojaamaan elektroniikkaa ja sähkölaitteita käyttöhäiriöiltä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota rakennemateriaaleihin ja rakenteiden tiiviyteen.

Moduulirakenteiset ilmanpuhdistimet voidaan varustaa yhdellä tai useammalla kemiallisella suodatinportaalla sekä esi- ja jälkisuodattimilla. Jokainen ratkaisu suunnitellaan aina kohteen olosuhteiden ja erityisvaatimusten mukaan.