1) Olemme rakennus- ja talotekniikka-alalla yksi ensimmäisiä todistetusti hiilineutraaleja toimijoita


2) Tuemme ja valitsemme kumppaneiksemme muita ilmastoviisaasti toimivia yrityksiä


3) Haluamme kannustaa muita yrityksiä mukaan ilmastotalkoisiin


KESTÄVÄ TOIMITUSKETJU: Analysoimme toimitusketjumme ympäristön kestävyyden näkökulmasta. Tuemme ja valitsemme tästä eteenpäin mahdollisimman hiilineutraaleja toimijoita

OMAT PÄÄSTÖT KURIIN: Selvitimme omat suorat päästömme ja vähensimme niitä merkittävästi. Kaikki yrityksen energiahankinnat muutettiin kestävällä tavalla tuotettuihin vaihtoehtoihin

PÄÄSTÖJEN KOMPENSOINTI: Koska kaikkia päästöjä ei voida vaihtaa kestäviin, kompensoimme jäljelle jääneet päästöt kasvattamalla hiilinieluja

HIILINEUTRAALIUSTYÖN ASKELEET

Jotta ulkonakin olisi hyvä hengittää -
Miksi lähdimme hiilineutraaliksi yritykseksi

Purjehdus on ollut minulle jo lapsuudesta saakka rakas harrastus. Vielä silloin rannat olivat vihreänä ahdinparrasta, ahvenruohoista ja syvemmälle mentäessä näimme laajoja, puhtaita rakkoleväalueita. Sinilevästä ei tuolloin ollut tietoakaan.

Vuosien saatossa tapahtunutta muutosta ei voi olla huomaamatta. Rannat ja rakkolevät ovat kellertävän levän peittämää. Kesällä meri peittyy sinileväpuurosta ja syvemmät pohja-alueet kärsivät hapettomuudesta. Puhumattakaan globaaleista muutoksista, kuten jäätiköiden sulamisesta ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tämä on saanut minut miettimään, mitä minä itse sekä yritykseni voisimme tehdä muutoksen pysäyttämiseksi.

Me Climeconilla olemme erikoistuneet maailman parhaaseen sisäilmaan, mutta haluamme kantaa vastuumme myös siitä, mitä tapahtuu seinien ulkopuolella, ilmassa, maalla ja merellä. Siksi käynnistimme viime vuonna hiilineutraaliushankkeen, jonka tavoitteeksi asetimme paitsi oman toimintamme hiilijalanjäljen neutralisoinnin, myös mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme hiilineutraaleja palveluja.

Koska valmista mallia tai hiilineutraaliusmerkintää kiinteistö- ja rakennusalalle ei ole, etsimme osaavan yhteistyökumppanin hankkeeseen mukaan – vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneen Gaian. Täysin nollasta meidän ei kuitenkaan tarvinnut lähteä liikkeelle. Yrityksemme perustamisesta saakka olemme satsanneet siihen, että tuotteemme ovat laadukkaita ja mahdollisimman energiatehokkaasti tuotettuja. Se ei kuitenkaan riitä, vaan tiedämme, että pystymme entistäkin parempaan – niin kuin kykenee jokainen rakennusalalla toimiva.

Meillä keinot olivat lopulta varsin yksinkertaisia. Vaihdoimme esimerkiksi käyttämämme energian uusiutuvaan ja keskitimme ostojamme raaka-ainetoimittajille, joiden ympäristöjälki on mahdollisimman pieni. Kompensoimme kaikki jäljelle jäävät päästöt.

Monesti kuulee, että toimintatapojen muuttaminen ympäristöystävällisiksi tulee liian kalliiksi. Itselleni tuli kuitenkin yllätyksenä, että prosessin aikana saattaa löytyä myös säästöjä ja aivan uusiakin innovaatioita.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen on meille iso juttu. Suuressa kuvassa sillä ei kuitenkaan ole juurikaan merkitystä, jos muut rakennus- ja kiinteistöalan yritykset eivät seuraa mukana. Haluankin kannustaa kaikkia rakennus- ja talotekniikka-alan toimijoista mukaan ilmastotalkoisiin. Jaamme mielellämme omia kokemuksiamme muiden kanssa.

Ennen kaikkea lupaamme tukea ja valita kumppaneiksemme toisia ilmastoviisaasti toimivia yrityksiä. Luodaan yhdessä ilmastofiksujen yritysten ketju, josta muut voivat ottaa mallia.

Ilmastofiksuin terveisin,

Tommi Uksila
toimitusjohtaja,
Climecon

Climeconin matkassa hiilineutraaliksi -webinaari


Tahdomme näyttää omalla toiminnallamme esimerkkiä muillekin, kuinka hiilineutraaliustyö voidaan toteuttaa.

Pidimme webinaarin, jossa kerroimme matkastamme kohti hiilineutraaliutta, mitä onnistuneeseen prosessiin vaadittiin ja kuinka sinunkin yrityksessäsi voidaan lähteä kohti samoja tavoitteita.
 

Vastuullista tukea - Suomen ja Itämeren puolesta

Tuemme John Nurmisen Säätiötä, joka tekee useiden käynnissä olevien projektien kautta konkreettisia tekoja Itämeren suojelemiseksi. Säätiön toiminta tähtää Itämeren luonnon ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen tuleville sukupolville.

Kuvaaja: Jukka Nurminen
 

Vastuun ottamista yhteisestä maailmasta - Metsät kompensoinnin kohteena

Kompensoimme sen osuuden päästöistämme, johon emme voi vaikuttaa tukemalla hiilinieluina toimivien metsien suojelua ja kestävää hoitoa. Valitsimme kohteen, joka on suunniteltu tunnettujen kansainvälisten periaatteiden ja standardien mukaisesti. Muun muassa kolmannen osapuolen validoinnilla on pyritty takaamaan sisäisten päästövähenemisen lisäksi sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävän kehityksen periaatteet.

Zimbabwe kärsii nopeasta metsäkadosta 3 300 neliökilometrin vuositahdilla. Siksi tuemme maan Kariba-projektia, jossa istutetaan puita sekä koulutetaan ihmisiä pitämään huolta luonnosta. Ympäristön suojelun lisäksi hankkeella saavutetaan sosiaalisia hyötyjä.